Organisation Nationale Anti Dopage (ONAD) Fédération Wallonie-Bruxelles


WELKE LOCATIEGEGEVENS moet ik opgeven in ADAMS?

De te bezorgen gegevens hangen af van de categorie waartoe u behoort.

* U BENT EEN ELITESPORTER VAN CATEGORIE A

  • Al uw trainingen
  • Al uw wedstrijden
  • Een verblijfplaats alle dagen
  • Een TimeSlot (interval van 60 minuten) alle dagen

Agendamodel voor een sporter van categorie A

* U BENT EEN ELITESPORTER VAN CATEGORIE B

  • Al uw trainingen
  • Al uw wedstrijden
  • Een verblijfplaats de dagen zonder training of wedstrijd

Agendamodel voor een sporter van categorie B

* U BENT EEN ELITESPORTER VAN CATEGORIE C

  • Een verblijfplaats de dagen zonder training of wedstrijd

De verantwoordelijke persoon van uw team voor ADAMS staat in voor de aanduiding al uw trainingen en al uw wedstrijden.

Agendamodel voor een sporter van categorie C

* U BENT EEN ELITESPORTER VAN CATEGORIE D

U moet geen locatiegegevens bezorgen

 

Haut de page

 


HOE mijn locatiegegevens opgeven in ADAMS?

Raadpleeg de gids die betrekking heeft op uw categorie:

* U BENT EEN ELITESPORTER VAN CATEGORIE A
* U BENT EEN ELITESPORTER VAN CATEGORIE B
* U BENT EEN ELITESPORTER VAN CATEGORIE C

 

Haut de page

 


WANNEER mijn locatiegegevens opgeven in ADAMS?

De locatiegegevens moeten worden ingevuld per trimester en vervolgens geactualiseerd.

Voor het begin van elk trimester moet u de drie volgende maanden invullen.
-> De drie maanden moeten worden ingevuld (geen enkel leeg vak).
 
T1: JANUARI, FEBRUARI, MAART - moet ingediend en volledig zijn op 21 december
T2: APRIL, MEI, JUNI - moet ingediend en volledig zijn op 21 maart
T3: JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER - moet ingediend en volledig zijn op 21 juni
T4: OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER - moet ingediend en volledig zijn op 21 september

 

Haut de page